Diğer Faaliyetler

Müze Tanıtım Salonu'nun yanında Hasan Rıza Sergi Salonu yer almaktadır. Buraya askeri okulda yetişen ve muharebe resimleriyle ünlü bir ressam olan, ayrıca Askeri Müze koleksiyonunda da birçok eseri bulunan Hasan Rıza'nın (1860-1912) adı verilmiştir. Anılan salonda Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bünyesinde yıl içinde çeşitli sergiler düzenlenmektedir. Sergi etkinlikleri müzenin açık olduğu her gün 09.00-16.30 saatleri arasında gezilebilmektedir. Etkinlikler sırasında ziyaretçiler 200 araçlık ücretsiz park yeri ve 100 kişilik vestiyerden de yararlanabilmektedir.

HASAN RIZA RESİM SERGİ SALONU 2017-2018 FAALİYETLERİ

ETKİNLİK ADI ETKİNLİK TARİHİ
Türk İstiklal Harbi Sergisi 20 Mart 2019-20 Ocak 2020
Türk İstiklal Harbi Sergisi 19 Nisan 2017-01 Mayıs 2018
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler Sergisi 30 Mayıs 2018-31 Aralık 2018
Fotoğraflarla ATATÜRK Sergisi 10-19 Kasım 2018

Fiziksel engelli ziyaretçiler için dünya standartlarına uygun olarak Askerî Müzede gerçekleştirilen mimari düzenlemeler, 1997 yılı içinde faaliyete geçirilmiştir.

Hâlen bahçe girişinden itibaren kullanılan ve tekerlekli koltuk amblemi taşıyan yönlendirme levhaları, asansör, rampa, telefon ve tuvalet gibi mimari düzenlemelerin yanında tekerlekli koltuk kullanan ziyaretçilere yardımcı olacak personel, sürekli hazır bulundurulmaktadır.

Fiziksel engelli ziyaretçilerin Askerî Müzeyi rahatlıkla gezebilmesi sağlanmaktadır.

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı; koleksiyonlarını tanıtan broşürler ve kataloglar ile çeşitli dönemlerde açılan sergilere ait kataloglar, araştırmacılara ve ziyaretçilere yönelik yayınlar çıkarmaktadır. Askeri Müze’nin yayın hayatındaki bu çalışmalar ile tarih araştırmacılarına ve konuyla ilgilenen ziyaretçilere veri kaynağı oluşturmayı hedeflemektedir.

Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bünyesinde 1983 yılında şimdiki adıyla Restorasyon ve Konservasyon Kısmı "Bakım Onarım Kısmı" olarak faaliyete geçirilmiştir. 1983 yılından bugüne kadar faaliyet gösteren Bakım Onarım Kısmı, Askerî Müzenin 1993 yılında yeni sergileme sistemiyle ziyarete açılmasından sonra sergileme mekânları ve sergileme elemanları ile çağdaş müzeciliğin gereği olan standart müzecilik uygulamalarına ve aynı zamanda teknolojinin Türkiye müzelerine girişine de öncülük etmiştir. Kuruluşundan bu yana çeşitli isimler altında varlığını sürdüren bakım ve onarımla ilgili kısım, bu tarihten itibaren "Restorasyon ve Konservasyon Kısmı" adıyla kadrodaki yerini almıştır.

Restorasyon ve konservasyonun amacı ise gerekli tedavileri uygulayarak tarihî eserlerde bozulmayı imkânlar dâhilinde durdurmak veya yavaşlatmak, dolayısıyla eserin ömrünü uzatmaktır. Bu işlemler aşağıda belirtilen atölye çalışmaları ile yapılmaktadır.

Silah Atölyesi

Silah Atölyesi'nde; müze koleksiyonunda yer alan her türlü ateşli, kesici, saldırı, savunma silahlarına mekanik ve kimyasal temizleme yöntemleri uygulamak suretiyle restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılmaktadır.

Kimyasal İşlem Atölyesi

Kimyasal İşlem Atölyesi'nde; müze koleksiyonunda yer alan her türlü altın, gümüş, deri malzeme ve kıymetli taşlarla bezeli objelere mekanik ve kimyasal temizleme yöntemi uygulamak suretiyle restorasyon ve konservasyon işlemi yapılmaktadır. Bu atölye aynı zamanda tekstil atölyesinin ihtiyacı olan kumaş boyama işleminin yanı sıra silah atölyesi ile de koordineli olarak çalışmaktadır.

Tekstil Atölyesi

Tekstil Atölyesi'nde; müze koleksiyonunda yer alan her türlü kıyafet, sancak, bayrak, flama, çadır, sayeban ve tekstil içerikli tablolar vb. tekstil objelere, restorasyon ve konservasyon işlemi yapılmaktadır.