Diğer Faaliyetler

Müze Tanıtım Salonu'nun yanında Hasan Rıza Sergi Salonu yer almaktadır. Buraya askeri okulda yetişen ve muharebe resimleriyle ünlü bir ressam olan, ayrıca Askeri Müze koleksiyonunda da birçok eseri bulunan Hasan Rıza'nın (1860-1912) adı verilmiştir. Anılan salonda Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bünyesinde yıl içinde çeşitli sergiler düzenlenmektedir. Sergi etkinlikleri müzenin açık olduğu her gün 09.00-16.30 saatleri arasında gezilebilmektedir. Etkinlikler sırasında ziyaretçiler 200 araçlık ücretsiz park yeri ve 100 kişilik vestiyerden de yararlanabilmektedir.

HASAN RIZA RESİM SERGİ SALONU 2016-2017 FAALİYETLERİ

ETKİNLİK ADI ETKİNLİK TARİHİ
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Savaştığı Cepheler Sergisi 02 Kasım 2016-01 Nisan 2017
100'üncü Yılında Kutü'l Amare Zaferi 29 Nisan-02 Ekim 2016
Türk İstiklal Harbi Sergisi 19 Nisan-31 Aralık 2017
Kıbrıs Barış Harekatı Sergisi 19-31 Temmuz 2017

Fiziksel engelli ziyaretçiler için dünya standartlarına uygun olarak Askerî Müzede gerçekleştirilen mimari düzenlemeler, 1997 yılı içinde faaliyete geçirilmiştir.

Hâlen bahçe girişinden itibaren kullanılan ve tekerlekli koltuk amblemi taşıyan yönlendirme levhaları, asansör, rampa, telefon ve tuvalet gibi mimari düzenlemelerin yanında tekerlekli koltuk kullanan ziyaretçilere yardımcı olacak personel, sürekli hazır bulundurulmaktadır.

Fiziksel engelli ziyaretçilerin Askerî Müzeyi rahatlıkla gezebilmesi sağlanmaktadır.

Askeri Müze ve koleksiyonlarını tanıtan broşürlerin yanı sıra; Askeri Müze, Ateşli Silahlar, Çadırlar, Hat Eserleri, Tombak Eserler, Yazma Eserler, Resimler, Asker Ressamlar, Madalya ve Nişanlar katalogları yayınlanmıştır. Süreli yayın olarak Yaşayan Asker Ressamlar Sergisi katalogu ile Müzecilik Semineri Bildirileri kitabı yayınlanmaktadır.

Askeri Müze’nin yayın hayatındaki bu etkinlikler şüphesiz; toplum ve Türk müzeciliği açısından çok büyük bir önem taşır. Bu faaliyetlerle birlikte Askeri Müze ve Mehteran Bölüğü'nün tanıtımı kapsamında tanıtıcı broşürler bastırılarak müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bünyesinde 1983 yılında şimdiki adıyla Restorasyon ve Konservasyon Kısmı "Bakım Onarım Kısmı" olarak faaliyete geçirilmiştir. 1983 yılından bugüne kadar faaliyet gösteren Bakım Onarım Kısmı, Askerî Müzenin 1993 yılında yeni sergileme sistemiyle ziyarete açılmasından sonra sergileme mekânları ve sergileme elemanları ile çağdaş müzeciliğin gereği olan standart müzecilik uygulamalarına ve aynı zamanda teknolojinin Türkiye müzelerine girişine de öncülük etmiştir. Kuruluşundan bu yana çeşitli isimler altında varlığını sürdüren bakım ve onarımla ilgili kısım, bu tarihten itibaren "Restorasyon ve Konservasyon Kısmı" adıyla kadrodaki yerini almıştır.

Restorasyon ve konservasyonun amacı ise gerekli tedavileri uygulayarak tarihî eserlerde bozulmayı imkânlar dâhilinde durdurmak veya yavaşlatmak, dolayısıyla eserin ömrünü uzatmaktır. Bu işlemler aşağıda belirtilen atölye çalışmaları ile yapılmaktadır.

Silah Atölyesi

Silah Atölyesi'nde; müze koleksiyonunda yer alan her türlü ateşli, kesici, saldırı, savunma silahlarına mekanik ve kimyasal temizleme yöntemleri uygulamak suretiyle restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılmaktadır.

Kimyasal İşlem Atölyesi

Kimyasal İşlem Atölyesi'nde; müze koleksiyonunda yer alan her türlü altın, gümüş, deri malzeme ve kıymetli taşlarla bezeli objelere mekanik ve kimyasal temizleme yöntemi uygulamak suretiyle restorasyon ve konservasyon işlemi yapılmaktadır. Bu atölye aynı zamanda tekstil atölyesinin ihtiyacı olan kumaş boyama işleminin yanı sıra silah atölyesi ile de koordineli olarak çalışmaktadır.

Tekstil Atölyesi

Tekstil Atölyesi'nde; müze koleksiyonunda yer alan her türlü kıyafet, sancak, bayrak, flama, çadır, sayeban ve tekstil içerikli tablolar vb. tekstil objelere, restorasyon ve konservasyon işlemi yapılmaktadır.